Necmettin Erbakan Üniversitesi 55 KPSS ile 770 personel alıyor! Lise, önlisans ve lisans mezunu…

Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Başvurular 27.02.2023 tarihinde başlamış olup 15 gün boyunca devam edecektir.

Lise Mezunu:

 1. 7 Şoför,

 2. 40 Teknisyen,

 3. 5 Bahçıvan,

 4. 10 Temizlik Personeli, 

 5. 2 Aşçı Yardımcısı,

 6. 6 Bulaşıkçı,

 7. 10 Garson

 8. 100 Hemşire,

 9. 8 Diğer Sağlık Personeli,

 10. 50 Destek Personeli,

Önlisans Mezunu:

 1. 10 Destek Personeli,

 2. 4 Garson,

 3. 14 Büro Personeli,

 4. 2 Aşçı Yardımcısı,

 5. 21 Tekniker,

 6. 41 Destek Personeli,

 7. 13 Destek Personeli (Temizlik), 

 8. 85 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

 9. 90 Diğer Sağlık Personeli,

 10. 2 Laborant,

 11. 1  Röntgen Teknisyeni,

Lisans Mezunu: 

 1. 180 Hemşire,

 2. 2 Veteriner Hekim,

 3. 1 Biyolog,

 4. 20 Ebe,

 5. 1 Diğer Sağlık Personeli,

 6. 2 Kütüphaneci,

 7. 5 Koruma ve Güvenlik

 8. 4 Şoför,

 9. 2 Psikolog,

 10. 24 Büro Personeli,

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 • Türk Ceza Kanunu‟nun 53‟üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 • Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 • 657 sayılı Kanunun 53‟üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

 • 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak 

 2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak 

 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak 

 4. Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak 

 5. Koruma ve güvenlik görevlisi (2023-R01, 2023-R-02 ve 2023-R-03 nolu ilanlar) pozisyonuna başvuruda bulunan adaylar için 5188 sayılı Kanunun 14. maddesi gereği yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir